Kontakt

AK Outsourcing Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 139/141
92-318 Łódź

NIP 7282798388
REGON 101810927

telefon: 42 288 40 56
email: biuro@ak-o.pl

Formularz kontaktowy
Sending

 

AK OUTSOURCING Sp. z o.o.

Siedziba: Aleja Piłsudskiego 139/141
92-318 Łódź
telefon: 42 / 288 40 56
email: biuro@ak-o.pl

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000517366
NIP: 7282798388
REGON: 101810927
Kapitał zakładowy 50.000 PLN wpłacony w całości

Wróć na górę

Zadzwoń