Oferta

Wymierne korzyści dla Twojej firmy

TTo oszczędności w kwestiach specjalizacji operacyjnej
i sprawach pracowniczych

 • redukcji i kontroli kosztów operacyjnych,
 • uzyskania dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości,
 • zwolnienia własnych zasobów do innych celów,
 • uzyskania zasobów, którymi Twoja firma nie dysponuje,
 • uporania się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą do kontrolowania,
 • podziału ryzyka

Jak działamy?

A

ANALIZUJEMY – proces i możliwości

P

PROJEKTUJEMY – rozwiązania organizacyjne, techniczne, kosztowe, w razie potrzeby zapewniamy narzędzia

W

WDRAŻAMY – przejmujemy lub budujemy zespoły pracownicze zarządzane przez naszego koordynatora

O

OBŁSUGUJEMY – bierzemy odpowiedzialność za realizację czynności i rozliczamy się z efektów pracy


Nowoczesne rozwiązania

UUsprawniamy działania naszych klientów w obszarze logistyki.
Przykładowy zakres działania to:

obsługa całego procesu magazynowego od wejścia do wyjścia towaru

obsługa wybranych etapów:

 • rozładunek dostaw
 • kompletacja zamówień
 • pakowanie, przepakowywanie
 • kompletacja zestawów promocyjnych
 • oklejanie, etykietowanie, metkowanie
 • dołączanie ulotek reklamowych

 

SStosujemy optymalne rozwiązania dla naszych klientów w zakresie
wsparcia procesów okołoprodukcyjnych.

Przykładowe Rozwiązania dla produkcji to:

 • prosty montaż produktów
 • proste naprawy i uzdatnianie komponentów
 • kontrola jakości i testowanie
 • konfekcjonowanie, pakowanie towarów i przygotowanie do wysyłki

Nasze specjalizacje

OObsługa przejętych od Klientów procesów logistycznych dla dużych magazynów dystrybucyjnych

PProfesjonalne przygotowanie zestawów promocyjnych – konfekcjonowanie towarów FMCG

OOutsourcing procesów produkcyjnych

PPosiadamy doświadczenie w branżach FMCG, motoryzacyjnej (produkcja części samochodowych, chemii gospodarczej i technicznej)

AK OUTSOURCING Sp. z o.o.

Siedziba: Aleja Piłsudskiego 139/141
92-318 Łódź
telefon: 42 / 288 40 56
email: biuro@ak-o.pl

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000517366
NIP: 7282798388
REGON: 101810927
Kapitał zakładowy 50.000 PLN wpłacony w całości

Wróć na górę

Zadzwoń